پروژه ارزشيابي مهارت شغلي جهت مدیریت یک آموزشگاه کامپیوتر

مطالب دیگر:
🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی🔥مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش‌ها🔥مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل محتوی🔥مبانی نظری وپیشینه تحقیق تربیت معنوی🔥پاورپوینت بازاریابی بین المللی و تاثیر عوامل محیطی بر آن🔥مبانی نظری وپیشینه تحقیق نهاد خانواده🔥مبانی و پیشینه نظری پژوهش اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی🔥مبانی و پیشینه نظری آموزش و هویت🔥مبانی وپیشینه نظری پژوهش ادراک بینایی و شنوایی🔥مبانی وپیشینه نظری پژوهش انگیزه کاری🔥مبانی نظری وپیشینه پژوهش سلامت روان وعلت اختلال روانی🔥پاورپوینت و فایل کامل بازاریابی بین المللی🔥پیشینه ومبانی نظری اختلال بیش فعالی و نقص توجه🔥پیشینه ومبانی نظری استرس و سن🔥پیشینه ومبانی نظری افسردگی پس از زایمان🔥رساله اقامتگاه بین راهی تفریحی توریستی🔥پیشینه ومبانی نظری آشنایی با پدیده دختران فراری🔥پیشینه ومبانی نظری بررسی مفهوم خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و الگوهای رفتار والدین🔥پیشینه ومبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری🔥پیشینه ومبانی نظری پژوهش تاب آوری🔥پیشینه ومبانی نظری پژوهش جوسازمانی🔥پیشینه ومبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)🔥پیشینه ومبانی نظری پژوهش دست برتری🔥پیشینه ومبانی نظری پژوهش راهبرد های شناختی تنظیم هیجان🔥پیشینه ومبانی نظری پژوهش رضایت زناشویی
فرمت فایل: word تعداد صفحات: 89 فصل اول: 1 تشخيص مفاهيم مدیریت، مدیریت آموزشی ، اصول وکاربرد آنها 1 انواع سبکهای مدیریتی 5 آموزش و انواع آن 8 سیستم ، انواع و کارکرد های آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی) 9 سازمان، انواع و کارکردها ی آن ( نظریه های سا|خرید آنلاین فایل|اِکس ایی|30018120|xen
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پروژه ارزشيابي مهارت شغلي جهت مدیریت یک آموزشگاه کامپیوتر

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 89فصل اول:1 تشخيص مفاهيممدیریت، مدیریت آموزشی ، اصول وکاربرد آنها 1انواع سبکهای مدیریتی 5آموزش و انواع آن 8سیستم ، انواع و کارکرد های آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی) 9سازمان، انواع و کارکردها ی آن ( نظریه های سازمان و مدیریت) 1 1فصل دوم:2 برنامه ريزي ،نظارت بر اجراي برنامه هابرنامه ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ها 13فرایند برنامه ریزی آموزشی 15اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی 16اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی 17ویژ گی های اساسی آموزش پودمانی 19

فصل سوم:3 ارزشيابي از دو ره هاي آموزشيمفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آن 20اصول ارزشیا بی جامع و فراگیر 22اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی 24فصل چهارم:4 نحوه تهيه گزارش هاي مورد نياز يك آموزشگاهپایه های اساسی و مقررات مکاتبات اداری 26اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه 29فصل پنجم:5 برقراري روابط انساني و اصول ارتباطاتاصول برقراری روابط انسانی 31مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن 33عوامل مؤثر ارتباطی 34سدها و موانع ارتباط36اصول روانشناسی عمومی37اصول جامعه شناسی عمومی 38فصل ششم:6 نظارت بر امور مالي آموزشگاههدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصلی آن40مفاهیم و اصطلا حات حسابداری (دارایی ها و بدهی ها ) 43ثبت معاملات در حسابها (شناخت دفاتر مالی قانونی ودفاتر کمکی حسابداری)اصول عمومی حسابداری55انواع گزارش های حسابداری(تراز آزمایشی ،تراز نامه ، 57صورت سود و زیان وصورت حساب)روشهای درج اطلاعات حسابداریفصل هفتم:7 تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیرخلاقیت، نوآوری و فنون آنها 64ارتباط خلاقیت و برنامه ریزیشیوه های تفکر خلاقموانع خلاقیت و نو آوری در سازمانفصل هشتم:8 نحوه پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كارحوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محط کار 69وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها 72اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتیو بهداشت کار 74عوارض جانبی و اصول انجام کمک های اولیه 75آتش سوزی و اصول انجام آتش نشانی 77

تشخيص مفاهيم :مقدمه:ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه هایبارز تمدن بشری استوبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی وویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هرروز بر تکامل وتوسعهاین سازمانها افزوده می شود . بدیهیاست هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافـی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمندنوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدنمکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهایاقتصادی وتولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فردیا افرادی بیشترین خوشی و آسایش را به بوجود آورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عملنتایج آن است نه شیوه انجام آن عملمدیریت:در باره مفاهیم مدیریت و وظایف مدیران، در ادبیات مدیریت بسیار بحث شده است .در سالهای اخیر تحولات بسیاری در فنون مدیریت رخ داده و رویکردهای نوین در مدیریت سازمانها مطرح شده ونقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثر بخشی محور توجه مدیران قرار گرفته است.اگر چه موضوع مديريت همزاد زندگي انسان است و از اولين روزهاي پيدايش با او بوده است ،اما در يك قرن اخير ،به علت پيدايش سازمان هاي جديد،پيچيده و متراكم از تكنولوژي و برخورداري از انسان هاي پر نياز ،مورد توجه خاص قرار گرفته است. روند تحولات در اقتصاد دانش محور موجب رشد فزاینده پدیده های جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی شده است و در راستای این تحولات ، الگوی مدیریت تغییر یاقته و توجه به رویکرد مشتری مداری ، توان افزائی کارکنان و تغییر در سبکهای رهبری ، الزام آور شده است .مديريت:بوجود آوردن و حفظ كردن محيطي كه در آن افراد بتوانند در جهت بر آوردن هدف هاي معيني بطور موثر و كار آمد فعاليت كنند .مديريت آموزشي :در فرهنگ لغات تعليم و تربيت ،مديريت آموزشي را راهنمايي ،كنترل و اداره امور مربوط به جريان تعليم و تربيت در سازمان هاي تربيتي مي داند.

بنا به آنچه گفته شد:مديريت آموزشي فرآيندي است اجتماعي كه با بكارگيري مهارت هاي علمي ،فني،هنري كليه نيروهاي انساني ،مادي را سازماندهي و هماهنگ كرده و با فراهم آوردن زمينه هاي انگيزش و رشد با تامين نيازهاي منطقي و گروهي معلمان ،دانش آموزان و كاركنان بطور صرفه جويانه به هدف هاي تعليم و تربيت برسد.علم مديريت آموزشي از يك جهت به عنوان يك موضوع اجتماعي كه با جمع انسان ها و كار كردن آنها مربوط است و از جهت ديگر به عنوان يك رشته تربيتي و تعليمي كه با بكارگيري و رشد انسان ها سرو كار دارد شناخته مي شود.مديريت آموزشي از جنبه آموزش به عنوان يك علم مورد توجه است .يك مدير آموزشي بايد علوم تربيتي مثل فلسفه تعليم و تربيت ،اصول آموزش و پرورش ،روانشناسي تربيتي و يادگيري را بتواند بر پايه آن ها آموزش مطلوب را پياده كند.مدير آموزشگاه بايد يك مشكل شناس باشد تا با شناخت مسائل و تنگناهاي جسمي ،رواني،اجتماعي دانش آموزان و رفع آنها ،آنان را در جهت مطلوب هدايت كند.