بررسي تحول مفهوم محله در محلات شهرهاي دوران معاصر در ايران همراه با نمونه موردی

مطالب دیگر:
چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول را تقویت كرده و بهبود بخشمچگونه توانستم مشكل ناهید را در رابطه با گوشه گیری حل كنمچگونه توانستم دانش آموزان بی علاقه وبی انگیزه به درس انشا را علاقه مند سازمچگونه توانستم کمرویی را در علی برطرف سازمدانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایماقدام پژوهی پرورش خلاقیت دانش آموزان کلاس اولدانلود علاقه مندی به شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم نهادینه سازمدانلود چطور اعتماد به نفس دانش آموز کلاس اول آموزشگاه را افزایش دهیمچگونه دانش اموزان را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند نمایمچگونه توانستم مشکل انزوا طلبی و گوشه گیری دانش آموز طلاق را برطرف نمایمچگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه را نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهمچگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب علاقه مندی به درس فیزیک را دانش آموزان نهادینه سازمچگونه توانستم مشكلات دانش آموزم سوگل را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایممقاله درمورد بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانیچگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازمچگونه علاقه مندی دانش آموزانم را به درس مطالعات اجتماعی نهادینه سازمدانلود چگونه دانش آموز را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری کنممقاله درمورد بیهوشی و بی حسی در زایماندانلود چگونه معلمین آموزشگاه را به استفاده از كامپیوتر و اینترنت در امر تدریس ترغیب نمایمچگونه مشکل را که در زمینه نوشتن املا بسیار دلهره و اضطراب داشت بهبود بخشمدانلود چگونه آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایمچگونه اختلال رفتاری لجبازی و خودنمایی را در دانش آموز پایه دوم آموزشگاه از بین ببرممقاله درمورد کرم خوردگی دندان و عواقب آنچگونه مشکلات اخلاقی رفتاری دانش آموز سال دوم کودکیاری را بر طرف کنمچگونه دانش آموزان کلاسم را به درس تاریخ علاقه مند سازم
فرمت فایل: word تعداد صفحات: 27 در نظام كهن شهرهاي ايراني مناطق مسكوني با تفكر سيستم محله اي شكل مي گرفت و محله در نخستين گام ، بنياني بود اجتماعي كه با مفاهيمي چون احساس تعلق و مشاركت همراه بود . محله به عنوان يك بلوك ساختماني نقش مهمي در شناسايي ، |خرید آنلاین فایل|اِکس ایی|30018124|xen
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسي تحول مفهوم محله در محلات شهرهاي دوران معاصر در ايران همراه با نمونه موردی

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 27در نظام كهن شهرهاي ايراني مناطق مسكوني با تفكر سيستم محله اي شكل مي گرفت و محله در نخستين گام ، بنياني بود اجتماعي كه با مفاهيمي چون احساس تعلق و مشاركت همراه بود . محله به عنوان يك بلوك ساختماني نقش مهمي در شناسايي ، جهت يابي و شناخت شهر و خوانايي آن دارد .در گذشته فعاليتهاي اجتماعي در داخل محلات از اهميت بالايي برخوردار بوده زيرا حركتهاي مثبت و منفي اجتماع داخل محلات تأثير مستقيمي بر كل شهر و سيستم حكومتي وقت داشته است ، امري كه فقدان آن در محلات امروز به روشني ديده مي شود به راستي خلاء وجود چنين فعاليتها و گروههاي متحد اجتماعي در محلات امروز ناشي از چه مواردي است كه اينگونه ساكنين را بي تفاوت و روابط اجتماعي را كم رنگ كرده است ؟ مي توان اساسي ترين سؤال در خصوص محله و مفاهيم آن در كشور ما را به اين صورت عنوان كرد كه " بطور كلي محلات در گذشته داراي چه خصوصيات عملكردي و كاركردي ، بصري و .. بوده اند كه امروزه بعد از گذشت قرنها هنوز مي توان حس هويت ، تعلق ، صميميت و پايداري روابط را در آنها يافت ؟ به عبارتي محلات در دوران معاصر تا چه اندازه سعي در حفظ ارزشهاي حاكم بر محلات گذشته شهرهاي كهن كشور مان داشته اند ؟

هدف تحقيقاين پژوهش ، تلاشي است در راستاي بررسي الگوها ، ارزشها و شاخصهاي حاكم بر محلات در دوره هاي مختلف گذشته در ايران و اشاره به وضعيت محلات در دوران معاصر ، باتوجه به تغيير الگوهاي زندگي ، ورود اتومبيل و همچنين تأثير طرحها و ضوابط شهرسازي در شكل گيري فضاهاي مسكوني ، اشاره به كمبودها و فقر امكانات و خدمات رفاهي در اين فضاها و نيز نگاهي خواهيم داشت به روابط اجتماعي موجود در محلات شهرهاي امروزي تا بتوان در آينده با توجه به موارد ونتايج حاصل شده از اين تحقيق ، راهكارهايي را جهت ساماندهي و ارتقاء كيفيت محله ها ارائه دهيم .

نمودار فرايند تحقيقبطوركلي روند انجام تحقيق مطابق جدول فوق پيش رفته است :

 فصل دوممباني نظريدر بخش مباني نظري كه شامل كل فصل دوم تحقيق مي باشد به بررسي تعاريف ، مفاهيم و شاخصهاي مربوط و موثر بر شكل گيري محلات و روابط ساكنان آنها در دورانهاي گذشته و معاصر در ايران پرداخته شده است كه بطور كلي موارد مطرح شده در بخش مباني نظري را مي توان طبق دسته بندي ارائه شده در ذيل معرفي كرد :

 شهر و جايگاه محله در آن تاريخچه محله در جهان مفهوم استخوانبندي شهر و مشخصات آن انواع بافتهاي شهري بر اساس رشد و توسعه فضايي شهرهاي ايران بررسي و شناخت محله :خصوصيات محلات در گذشته ( از لحاظ كالبدي ، اجتماعي ، دسترسي) ، خصوصيات محله در دوران معاصر ( از لحاظ كالبدي ، اجتماعي ، دسترسي)لازم به ذكر است كه مبناي بررسي خصوصيات محلات در نمونه هاي انتخابي در شهر مشهد با توجه به كليه شاخصهاي مطرح شده در بخشهاي كالبدي ، اجتماعي و دسترسي در دوران قديم و دوران معاصر مي باشد كه در هريك از بخشها موارد زير عنوان شده است :

بررسي خصوصيات محلات در گذشته1. سازمان كالبدي محلاتبافت وسعت و اندازه محله سيماي محلهمحدوده و موقعيت محله ها نسبت به يکديگر شکل مركز محلهاصول حاكم بر سازمان بصري محلات :اصل محصور کردن فضا ، اصل ايستايي و پويايي فضاهاي محصور ، اصل وحدت نما ، اصل فضاي متباين ، اصل مقياس و تناسب ، اصل قلمر ، اصل سلسله مراتب

2.سازمان دسترسي:انواع راههاسلسله مراتب کارکردي ـ فضايي راههاکارکردهاي اجتماعي راههاعوامل مؤثر در نحوۀ شکل گيري راهها:• شكل راهها ( ارگانيك ، مستقيم )• خصوصيات سطوح جانبي راهها ( طراحي شده ، طراحي نشده )• جنس و بافت راهها ( ساده ، متنوع و مزين )• راهها و عناصر شاخص• ابعاد و تناسبات فضايي راهها• پوشش معابر ( سرباز ، سرپوشيده )

3. سازمان اجتماعيجمعيت و ترکيب اجتماعي محلات مسکونيروابط اجتماعي حاکم بر محله هاي مسکوني :نحوه اداره محله هاخصوصيات محله در دوران معاصرمنظور از محله در دوران معاصر صرفا خصوصيات محله و اتفاقات رخ داده مربوط به آن در بافت مياني و جديد را شامل مي شود .بطور كلي در دوران معاصر و با هجوم فرهنگ و تكنولوژي غرب به كشور و پيچيده تر شدن تقسيم كار اجتماعي و قرار گرفتن اتومبيل به عنوان جزء جدايي ناپذير از زندگي روزمره مردم و بالاخره مهاجرت گسترده روستائيان به شهرها ، محله ديگر نمي توانست پيوندهاي دروني و درنتيجه كاركرد خود را همچون گذشته حفظ كند .گسسته شدن محلات و پيدايش فضاهاي جديد شهري با معيارهاي ، بيگانه با فرهنگ بومي در واقع تبلور فضائي تغييرات مزبور در اوضاع اقتصادي _ اجتماعي كشور است .1. سازمان كالبدي محلات در دوران معاصر

بافت : عموما بصورت شطرنجي و داراي نظم و شكل هندسي مشخصي مي باشندقلمرو و حدود محلات : قلمرو بيشتر توسط شريانهاي اصلي شهري تعيين مي شود نه بر اساس عرف و روابط اجتماعي ساكنانسيماي محله : از خصوصيات محله هاي امروزي وجود تنوع بصري و حجمي از لحاظ وجود ساختمانهايي با نماها و ارتفاعات متفاوت از 1 طبقه مسكوني تا برجهاي و مجتمع هاي مرتفع مسكوني در سطح محلات است . فشردگي كالبدي ، ازبين رفتن فضاهاي باز و وجود خيابانهاي مستقيم بدون رعايت شدن عناصر بصري خاص در آنها از ديگر خصوصيات سيماي محلات امروزيست .